05/06/2023
Yaklaşık yarım asırdır Amerika’da gerçekleşen IEEE PES T&D (İletim & Dağıtım) Elektrik Elektronik ve Enerji fuarlarının bu yılki uzantısı olan ve 23-25 Mayıs 2023 tarihleri arasında ICC Kongre Merkezin’de gerçekleşen 2023 IEEE PES GT&D uluslararası fuarında KENTHAŞ Kent Hizmetleri A.Ş. olarak yerimizi aldık.

As KENTHAŞ A.Ş. we took our place in 2023 IEEE PES GT&D international exposition, which is the extension of the IEEE PES T&D (Transmission & Distribution) Electricity Electronics and Energy expositions for nearly half a century in the USA, which was held at the ICC Congress Center between 23-25 May 2023.