26/01/2023
Akıllı kentler; teknoloji, iletişim ve veri kullanımı ile kentlerin yönetiminde ve yaşam kalitesinin artırılmasında önemli bir rol oynar. İnternet bağlantısı, sensörler, veri analizi, yapay zeka ve diğer ileri teknolojileri kullanarak kentsel hizmetleri daha verimli, sürdürülebilir ve etkili hale getirmeyi amaçlar.

Belediyelerde akıllı şehircilik anlayışı, kentlilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini dikkate alarak, verimli, sürdürülebilir ve yaşanabilir şehirler oluşturmayı amaçlamalıdır. Bu, belediyelerin şehir yönetimini, trafik yönetimini, enerji yönetimini, su yönetimini, ulaşımı ve diğer alanları gerçek zamanlı bilgi ve analitikler kullanarak yönetmelerini gerektirir.

Kenthaş; teknoloji, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama yöntemlerinden yararlanarak Akıllı Şehircilik anlayışına uygun projeler üretir.

Yapılan drone çekimleriyle Şişli'nin dijital ikizi çalışması yapılmaktadır. Bu çalışmayla oluşturulacak 3 boyutlu model, ortofoto ve nokta bulutu verisi bir çok projeye altlık olacak ve hız katacaktır.

3 boyutlu imar planı hazırlama çalışmalarıyla şehir planlamasına yeni bir boyut getirecektir.

Şişli yeni smart boardlarına kavuştu! Duyurular, hava durumu, reklam, trafik ve yön bilgileri gibi bir çok unsur tek cihazla halkın hizmetine sunulmuştur.