26/01/2023
Sürdürülebilir turizm kavramı, BM Çevre Programı (UN Environment Program) ve BM Dünya Turizm Örgütü (UN World Tourism Organization) tarafından “mevcut ve gelecekteki ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini tam olarak dikkate alan; ziyaretçilerin, endüstrinin, çevrenin ve ev sahibi toplulukların ihtiyaçlarını karşılayan turizm” olarak tanımlanmaktadır.

Sürdürülebilir Turizm uygulamaları, turizm endüstrisinin hem olumlu hem olumsuz etkilerini göz önünde bulundurup; olası olumsuz etkileri en aza indirmeyi ve olumlu etkileri maksimuma çıkarmayı amaçlar. Turizm gelişiminin bir destinasyon üzerindeki çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel etkilerinin tüm yönleri ile analiz edilmesi ve uzun vadeli sürdürülebilirliğini garanti etmek için bu üç boyut arasında uygun bir denge kurulması gerekmektedir.

Şişli Belediyesi iştiraki KENTHAŞ Kent Hizmetleri A.Ş. Turizm Koordinasyon Birimi, turizm endüstrisinde sürdürülebilirlik ilkelerini teşvik etmek ve uygulamak için çalışmaktadır. Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında Şişli Belediyesi’nin turizm planlama ve yönetimi konularında danışmanlık hizmetleri sunarak, sürdürülebilir turizm stratejileri geliştirip, yerel topluluklarla işbirliği yaparak ve turistlerin sürdürülebilir turizm konusunda bilinçlenmelerini sağlamak için programlar planlamaktadır. Bölgede, turizmin ekonomik, sosyo-kültürel ve çevresel etkilerini azaltmak ve turizmin gelecekte de sürdürülebilir olmasını sağlamak için çalışmalarını yürütmektedir.