26/01/2023
T.C. Belediye kanunu yerel yönetimlerin yetki ve sorumluluklarını belirliyor. Ancak küresel trendler, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Hedefleri, Covid-19 pandemisi, dünyanın içerisinden geçtiği sosyal, siyasal ve ekonomik dönüşüm, belediyelere yeni görevler yüklüyor. Şişli gibi, sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin bir yandan en gelişmiş diğer yandan hala yoksullukla mücadele eden mahalleler barındıran bir ilçenin sadece kanunla tanımlanan yetki ve sorumlulukların içinde hemşerilerine hizmet sunması mümkün değil. Şişli, kentsel hizmetlerini sunarken hem halkına değer katan hem de uluslararası gündemin ana konuları olan sosyal adalet, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik, değer üretimi ve paylaşımını içeren yeni yaklaşımlar, ülkeye örnek teşkil edecek yeni uygulamalar geliştirmek için Sosyal Kalkınma Odaklı Dönüşüm yaklaşımı geliştirmek üzere yola çıkmıştır.

Türkiye’nin en değerli semtlerinden bazıları Şişli sınırları içerisinde yer almaktadır. Bunun yanı sıra gerek konut kalitesi gerek sosyal donatı alanları gerekse kentsel sorunları nedeniyle oldukça sorunlu alanlara da sahiptir. Bu alanların öbeklendiği mahalleler olduğu gibi kent bütününe dağılmış örnekleri de mevcuttur. Bu nedenle Şişli sınırları içerisinde Kentsel Dönüşüm, Kentsel Yenileme ve Güçlendirme projeleri yürütülmektedir. Bu projeler, içeriği itibariyle teknik süreçleri içermektedir. Ancak, bu projelerin hazırlanması, planlanması, uygulanması aşamalarına sosyal ihtiyaçlar, sürdürülebilirlik hedefleri ve sağlıklı değer oluşturup paylaşılması dahil edilecektir. Bu hedefle, ilk olarak toplumsal kalkınmaya destek olmak amacıyla dönüşüm ve iyileştirme projelerinin uygulanacağı alanlarda yaşayan nüfusun ilgi ve beceri alanlarına uygun, Şişli’de sunulan istihdam olanakları ile örtüşen, uluslararası trendleri ve yerel ihtiyaçları karşılayan iş olanaklarına uygun lokal istihdam projeleri geliştirilecektir. Şişli’de yaşa, Şişli’de çalış ilkesine uyumlu olarak kentin istihdam oranına katkı sağlanırken, dönüşümün sadece fiziksel mekanla sınırlı kalmayıp sosyal yapı ile desteklenmesi sağlanacaktır.