Sevgili komşularım,

Değişim ve gelişimin kentsel boyutunun gerisinde kalmadan yaşam koşullarını çağa adapte etmek, toplumsal dönüşümü ve refahı sağlayacak altyapıyı kurmak, güvenli ve insan odakları kentsel gelişimi desteklemek… Şişli’nin tarihi, beşeri, endüstriyel ve kültürel mirasını geleceğe taşıyacak, sürdürülebilir bir çevre politikası oluşturmak ve tüm canlılar için yaşanabilir bir kent tasarlamak…

Şişli ilçemiz için oluşturduğumuz stratejik planlamamızın temelini oluşturan bu hedeflerimizin hayata geçirilmesi için kararlı ve aktif bir çalışma içindeyiz.

“İnsan Odaklı Kentleşme” yönetim felsefemiz doğrultusunda kuruluşunu gerçekleştirdiğimiz, belediyemizin iştiraki olan KENTHAŞ aktif çalışmalarına başladı.

Bütüncül bir yönetim yaklaşımı gereği, “başka bir yerel yönetim mümkün” felsefesiyle oluşturduğumuz politikalarımızı, kentsel gelişim ve yenileme konusunda da uyguluyoruz. KENTHAŞ; deprem gibi doğal afetlere karşı hak sahiplerinin, komşularımızın, uygulayıcı firmaların ve kentin bütün paydaşlarının mutlu olacağı bir yenilenme için uzmanlığıyla her zaman yanınızda olacak. Ayrıca bireysel veya kurumsal olarak komşularımıza gayrimenkul alanında danışmanlık verme, çözüm bulma noktasında hizmet veriyor.

KENTHAŞ, Şişli’nin gelişimini destekleyecek, ilçenin ekonomik kalkınmasının altyapısını oluşturmak üzere de sorumluluk alıyor. Şişli’nin var olan potansiyelini daha da ortaya çıkaracak olan sürdürülebilir turizm alanında ulusal ve uluslararası alanda adımlar atan KENTHAŞ, yerelden sosyal ve ekonomik kalkınmanın kilometre taşlarını diziyor.

Kent kültürü, çağdaşlık, uzmanlaşma, gelişim Şişli’nin tarihinden günümüze taşıdığı en önemli yapısal özellikleri. Bu yapıyı daha da güçlendirmek ve birlikte geleceğe taşımak için şeffaf ve güçlü mali yapısıyla elini taşın altına koyan KENTHAŞ ile birlikte geleceğe daha sağlam adımlar atmak dileğiyle…