KENTHAŞ - Kent Hizmetleri AŞ, Şişli ilçesindeki risk altında olan konutların güvenli, depreme dayanıklı, çevreyle dost yapılara dönüştürülmesi amacıyla kurulmuş, %100’ü Şişli belediyesine ait, özel hukuk hükümlerine tabi, kamu şirketi statüsündedir.

Kenthaş, Şişli’deki kentsel yenilemeyi hızlandırmak, projelerin doğru, eksiksiz, zamanında ve mülk sahipleri için en avantajlı şekilde hayata geçirilmesini sağlamak amacıyla tüm paydaşlara en kapsamlı hizmeti ve desteği vermek üzere faaliyet gösterir.