KENTHAŞ KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla KENTHAŞ Kent Hizmetleri A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde KENTHAŞ Kent Hizmetleri A.Ş. tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenebilecektir.

Komşu Masa, CİMER gibi kurumlar aracılığıyla şirketimize yapılan başvuruların doğru takip edilebilmesi ve sonuçlarının hatasız bir şekilde ilgili kurum aracılığıyla başvuru sahibine ulaştırılabilmesi için ilgili kişilerin kişisel verileri elektronik sistemlerimizde işlenebilecektir.

Ayrıca, Şirket veya İştirak Şirketlerimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, satış gişelerimizden işlem yaptığınızda, Şirketimizin düzenlediği eğitim, tanıtım, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Müşteri sözleşmesinde belirtilmeyen, müşterinin ilerleyen zamanlarda oluşacak talepleri için üretilecek veya talep edilecek ilave kişisel veriler ancak talebin gerçekleştirilmesi için kullanılacak ve başka işlemler için kullanılmayacak, işlenmeyecek ve yasal zorunluluklar haricinde başka kurumlar ile paylaşılmayacaktır.

Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz ve İştirak Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz ve iştirak Şirketlerimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin, İştirak Şirketlerimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, İştirak Şirketleri müşterileri değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usuller ile KENTHAŞ Kent Hizmetleri A.Ş.’ye şu kanallardan herhangi biriyle iletebilirsiniz:

  • Şahsen Başvuru: Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:3 Kat:7 Akın Plaza Şişli / İSTANBUL
  • Posta ile Tebligat (Noter Onaylı): KENTHAŞ - Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:3 Kat:7 Akın Plaza Şişli / İSTANBUL adresi,
Zarf üzerine: "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi" yazılacaktır.

Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.